Redlerfilter

Type ARF - DLK - DHLK - DXLK
Aagaard redlerfilteret er et modulopbygget filter beregnet for små og mellemstore spån- og luftmængder. Filteret er monteret med en redler, som kan være fælles for flere filtre, derved bliver tømme- og transportsystemet særdeles fleksibelt og en energimæssig billig løsning med minimalt strømforbrug. Spånerne kan blæses ind direkte i enden af bundkasse eller ved større luftmængder ind i et topindblæsningsmodul, rensning foretages med skylleluft via regenereringsventilator eller ved automatisk afbankning på mindre anlæg.