Slusefilter

Type ASF - DLK - DHLK - DXLK
Aagaard slusefilter er velegnet til mellemstore spån- og luftmængder. Filteret kan påbygges snegl tilpasset den aktuelle spånsammensætning, hvilket gør det muligt at udbygge filteret til større luftmængder. Slusefilteret kan endvidere monteres over en container, på et stativ eller direkte på siloen.
Filteret kan dimensioneres for luftmængder op til ca. 25.000 m3/h. Ved større luftmængder anbefales et kædefilter.